VARGA TAMÁS: Köztes födémek akusztikai szigetelése

 

Teremtsünk csendet a földszintre!

 

rétegrendi javaslat felülről lefelé haladva,  az optimális szigetelési teljesítmény elérése érdekében:

 

A családi házakban megteremtendő kellemes légkör érdekében nemcsak az épület hőszigeteléséről, hanem a házon belüli zajok kiküszöböléséről is gondoskodni kell. A válaszfalak szigetelése nyilvánvalóan szükséges, de emellett a lakószintet lakószinttől elválasztó köztes födém zajmentesítésére, azaz minőségi lég- és lépéshang szigetelésére is törekednünk kell. Mivel ilyen födémek esetében az elválasztott terek hőmérséklete gyakorlatilag azonos, nincs akaratlan hővándorlás az épületszintek között, ezért itt az akusztikai szigetelés a megoldandó műszaki feladat, nem a hőszigetelés. Nem állítható, hogy az emeleten visítva randalírozó gyerekek zaját teljesen kiküszöbölhetjük – nem is cél -, azonban sokat tehetünk azért, hogy legalább a család normál üzemét élvezhető decibel keretek közé szorítsuk a házban.

 

A léghang fogalma alatt a levegőben terjedő hangot értjük, lépéshangként pedig a járkálás, bútortologatás által okozott hangokat definiáljuk. A léghanggátlás mértéke egyenesen arányos a födémszerkezet tömörségének és tömegének növekedésével. A maximum 10 % alatti üregtérfogattal rendelkező födémek esetében a léghang-gátlásra becslést is megadhatunk fajlagos tömegük alapján. Például egy 15 cm vastag monolit vasbeton födém 360 kg/m2 felület tömeggel kb. 54 dB alap léghang-gátlási értékkel fog rendelkezni. Az alap szigetelési értéken akusztikailag javíthatunk, amennyiben a meglévő födémszerkezetre úsztatott padozati kialakítású rétegrendet helyezünk - ám a gyakorlatban ennek a minimális javító hatásával nem szoktunk foglalkozni.
 

A lépéshang szigetelések esetében azonban már más a helyzet: itt hiába növelnénk a teherhordó födémszerkezet m2 tömegét, ez csak nagyon kicsi mértékben járulna hozzá a megfelelő lépéshang szigetelés eléréséhez.

Lépéshang szigetelés létrehozásához szükség van egy úsztatott szerkezetű padozati réteg kialakítására a meglévő teherhordó födémszerkezeten. Akusztikai működésének elve a tömeg-rugó elvén írható le. A tömeg az aljzatbeton vagy esztrich réteg - ez fogadja a hideg vagy melegpadló burkolatot -, a rugó pedig az aljzatbeton és a teherhordó födém közé elhelyezendő táblás ásványgyapot szigetelő termék. A lépéshang szigetelés értékének növelését tehát értelemszerűen három paraméterrel tudjuk befolyásolni: az aljzatbeton vagy esztrich réteg növelésével, a szigetelő anyag vastagságának növelésével és a szigetelő anyag kisebb dinamikai merevségével (Sd-érték).

(Kép jobbra: Komplett rétegrendi javaslat felülről lefelé haladva, az optimális szigetelési teljesítmény elérése érdekében)

 


 

A két forrásból keletkező zajok csökkentésének komplex igényét egyszerre oldhatjuk meg, speciális, magas akusztikai teljesítményt nyújtó ásványgyapot szigetelések - URSA TEP és URSA TSP BiOnic - szerkezetbe való beépítésével. Az optimális végeredmény elérése érdekében azonban néhány fontos szabályt be kell tartani.

Ursa Glasswool

 

 

Az egyszerű kézifűrésszel vagy éles késsel is könnyen megmunkálható URSA Bionic ásványgyapot hangszigetelő táblákat egymáshoz képest kötésben (a sorokat elcsúsztatva) kell a födémre fektetni, ügyelve a szoros illesztésekre. Ha a betonozás közben a táblák szétcsúsznak, a közéjük folyó és megszilárduló beton anyaga hanghidat képezhet a födémszerkezet irányába, rontva ezzel a hangszigetelő hatást. Fontos az is, hogy a padlószigetelő anyagból levágott peremszigetelő szegélycsíkokról sem szabad megfeledkezni. Magasságuk túl kell, hogy lógjon a tervezett padlóburkolat síkján, hogy azt a kivitelezés befejezése során síkba vágva eliminálhassuk a hanghidak kialakulását. A peremszigetelésre fel kell vezetni a szálas szigetelést fedő PE fólia széleit, melyet egyébiránt átlapolva, egymáshoz ragasztva kell lefektetni. Ez a technológiai szigetelés fogja megakadályozni az aljzatbeton készítésekor a cementtej beszivárgását a szálas szigetelőanyagba. A statikailag méretezett kb. 5-7 cm vastag, tömörített, simított aljzatbetonba gyakran fémháló is kerül, majd a szerkezeti rétegrendet hideg vagy meleg padlóburkolat zárja le, amely felületi kialakítás szerint lehet ragasztott kerámia burkolat, parketta, vagy pedig habalátétre helyezett szalagparketta, laminált padló.

 

Érdemes hinni több mint 30 év hazai szakértői tapasztalatának. Az URSA vállalat szigetelőanyagai a legújabb szabályozások szerinti, legmagasabb szakmai követelményeket is teljesítik, és ezzel tökéletesen megfelelnek az egyre igényesebb megoldásokra vágyó háztulajdonosok igényeinek is.

Varga Tamás
okleveles építész, alkalmazástechnológus

URSA Salgótarján Zrt.