PÁLYÁZAT: Kovács Zoltán emlékdíj 2017.

Az Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. egy fordulós, országos, nyílt és nyilvános pályázatot hirdet a 2017. évi "Kovács Zoltán emlékdíj 2017" elnyerésére.

A pályázat célja az Austrotherm Kft. alkalmazástechnikusának, Kovács Zoltán emlékének méltó ápolása, a hőszigetelőanyag gyártó vállalat termékeinek megfelelő magas szintű alkalmazása, különös tekintettel az innovatív, előremutató megoldásokra, illetve az igényesen megtervezett, megvalósított lapostetők népszerűsítésére. Ezen túlmenően az emlékdíj célja az, hogy fenti céloknak megfelelő szerkezetek kivitelezői magas szintű munkájukért nyilvános elismerésben részesüljenek.

Pályázni lehet minden olyan Magyarországon megépült lakó-, köz-, vagy ipari épület lapostető hőszigetelésével, ahol az építés jogilag rendezett engedélyek alapján folyt és a tető 2016. január 1. és 2016. december 31. között került átadásra és teljesen elkészült.

A pályázatra vonatkozó részvételi szabályzatot pdf formátumban ITT töltheti le.

 

 

Kovács Zoltán emlékdíj

pályázati kiírás és részvételi szabályzat

 

Az Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. egy fordulós, országos, nyílt és nyilvános pályázatot hirdet "Kovács Zoltán emlékdíj 2017" néven az alábbiak szerint:

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÓJA

Az Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75., cégjegyzékszám: 0809-001692, a továbbiakban: „Kiíró") pályázatot hirdet a 2017. évi "Kovács Zoltán emlékdíj 2017" (továbbiakban: Pályázat) elnyerésére.

2. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

2.1. A pályázat célja az Austrotherm Kft. alkalmazástechnikusának, Kovács Zoltán emlékének méltó ápolása, Kiíró termékeinek megfelelő magas szintű alkalmazása, különös tekintettel az innovatív, előremutató megoldásokra, illetve az igényesen megtervezett, megvalósított lapostetők népszerűsítésére. Ezen túlmenően az emlékdíj célja az, hogy fenti céloknak megfelelő szerkezetek kivitelezői magas szintű munkájukért nyilvános elismerésben részesüljenek.

2.2. Pályázni lehet minden olyan Magyarországon megépült lakó-, köz-, vagy ipari épület lapostető hőszigetelésével, ahol az építés jogilag rendezett engedélyek alapján folyt és a tető 2016. január 1. és 2016. december 31. között került átadásra és teljesen elkészült.

2.3. Pályázat jellege: országos, nyílt, egy fordulós, nyilvános

A pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy (továbbiakban: Pályázó), aki a hőszigetelt épületszerkezet kivitelezője volt. Pályázónak jogi felelősséggel nyilatkoznia kell, hogy a szerkezet megvalósításában részt vevő többi fél, valamint a megrendelő a pályázat benyújtása ellen nem emel kifogást és az üzemeltető a létesítmény nyilvános megjelenítését nem ellenzi.

3. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA

3.1. A pályázati kiírás és melléklete 2017. szeptember 11-től Kiíró honlapjáról (www.austrotherm.hu) letölthetők, illetve kérésre megküldi.

A pályázatokat 2017. október 29-én 24.00 óráig kell a Kiíró e-mail címére (info@austrotherm.hu) megküldeni. A pályázat csak elektronikusan adható be. A bíráló bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárhatja a határidő után feladott, valamint nem elektronikus úton beadott, illetve az összeférhetőséget sértő pályaműveket.

3.2. Pályázaton összeférhetetlenség miatt nem vehet részt az, aki a Bíráló Bizottság elnökének, tagjának

- hozzátartozója (PTK 685.P/6/ pontja);

- munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy megbízottja.

Kizáró ok, ha a pályázó cég alkalmazottja/tulajdonosa a bíráló bizottság felkért tagja.

4. DÍJAZÁS

4.1.

A díj összege: 300 000.- Ft

4.2. A díjat Pályázó kapja. Több jogosult esetén (1. számú melléklet) a jogosultak egyenlő arányban részesülnek a díjból. Kiíró fenntartja a lehetőséget a beérkezett pályázatok alapján a díjak megosztására, és díjazás módosítására.

4.3. A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheit a Kiíró átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

4.4. Kiíró Pályázat eredményhirdetését 2017. november 18-án a Média Építészeti Díja rendezvény keretén belül adja át. Kiíró fenntartja a jogot az eredményhirdetés helyszínének és időpontjának a módosítására, amennyiben bármilyen okból a rendezvénnyel kapcsolatban változások adódnak. Az eredményhirdetésről, illetve a díjak átvételének módjáról a Kiíró a nyerteseket az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon (1. számú melléklet) megadott címen írásban (postán és emailen) értesíti. Amennyiben a nyertes az általa megadott postai és e-mail címen nem értesíthető, és a pályázati díjat az értesítés első megkísérlésétől számított 1 (egy) hónapon belül ő vagy meghatalmazottja nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitűzött díjjal ebben az esetben a Kiíró belátása szerint rendelkezik, a Bíráló Bizottság jogosult helyettes nyertest kijelölni. Ha a nyeremény átvételére jogosult Pályázó nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Pályázó ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

5. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

5.1. A Bíráló Bizottság három főből áll:

Elnöke: Bozsaky János ügyvezető igazgató

Tagjai: Kruchina Sándor termékfejlesztési vezető

Major Zoltán alkalmazástechnikus

6. BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK TARTALMI ÉS ALAKI KÖVETELMÉNYEI

6.1. Adatlap (1. számú melléklet)

6.2.

- tetőalaprajz(ok);

- rétegrend(ek) a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek), és a beépítési módja pontos megjelölésével;

- műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;

- 24 db nyomdai minőségű fénykép az épületről, a tetőszigetelésről és annak részleteiről (megvalósult állapotról).

7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

7.1. Pályázó pályaműve benyújtásával aláveti magát a Pályázat kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének. Pályázatban való részvételükkel hozzájárul ahhoz, hogy

a.) A díjazott pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki azokat összességében és részleteiben is külön ellenszolgáltatás nélkül ismételten felhasználhatja, a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok betartásával térbeli és időbeli korlát nélkül. Pályázónak – amennyiben reklám céljára a munkát nyilvánosan publikálni akarja és ebben a Kiírót is megemlíti – a reklám szövegét a Kiíróval egyeztetni kell.

b.) Pályázatra jelentkezéssel, annak során és amennyiben nyer, nevüket, képmásukat, valamint a pályázati anyagot a Kiíró nyilvánosságra hozhatja (honlapján, és promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló kép-, hang- és videoanyagokban, Facebook oldalán). Pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Kiíró saját marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

c.) Kiíró ilyen irányú kérése esetén a Pályázóknak a fentieket írásbeli nyilatkozattal kell megerősíteniük.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1 Kiíró fenntartja a jogot, hogy a kiírást kiegészítse vagy módosítsa, a pályázati kiírás határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit Pályázat időtartama alatt megváltoztassa.

8.2. Az adatok helytállóságát Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Kiírónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázót terheli.

8.3. Jogi út kizárva. Kiíró a pályázat lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a Kiírással kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Győr, 2017.09.01.

Kérje egyedi árajánlatunkat!

Árajánlat kérés

Kérdése van? Hívjon most! Szakértő kollegánk várja hívását! +36 30 195 04 85